דוקומנטרי

הקורונה הגיעה לחיי היוצרת שבי, בדיוק ברגע בו הבשלתי תודעתית, לעיסוק ביצירה חופשית...

DOCUMENTARY

צילום טבע

האושר נמצא באתנחתא שבין המחשבות.
ברגע שבו מפסיק, ולו לשבריר שניה, זרם הפולסים מהמיינד.

NATURE PHOTOGRAPHY