צילום דוקומנטרי

הקורונה הגיעה לחיי היוצרת שבי, בדיוק ברגע בו הבשלתי תודעתית, לעיסוק ביצירה חופשית...

צילום טבע

האושר נמצא באתנחתא שבין המחשבות.
ברגע שבו מפסיק, ולו לשבריר שניה, זרם הפולסים מהמיינד.