החנות של ניבה בנטו.
 

ליוויתי את ניבה קרן אור גולדצוויג , האישה וההשראה, בפתיחת חנות הבנטו הייחודית שלה.